Calan_kale

Bandhiga Conpany

Sawirada Bandhiga Iyo Dhaqanka

sawir
sawiro
sawiro
sawir
sawiray
sawiro
sawiro
sawir

Shirkadda

sawiri
sawir
sawir
sawir